Deelnemers

Voorwaarden deelname Dental Camp

De eigen bijdrage is € 1.600,– voor tandartsen (= inclusief beroepsaansprakelijkheidsverzekering en Medical Exam) en € 1500,– voor overige deelnemers per persoon en is (beperkt) fiscaal als gift aftrekbaar. Alle deelnemers hebben een tandheelkundige achtergrond.
Dit bedrag is inclusief reis- en verblijfkosten (vlucht v.v., overnachting, eten en drinken). Eventuele extra uitstappen of langer verblijf is niet inbegrepen.
Voor het inschrijven voor een Dental Camp hebben we nodig:
.
Voor mondhygiënisten en assisterenden:
per mail:
- scan paspoort en scan pasfoto bijvoegen bij het aanmeldingsformulier en mailen naar: angelabugel@hotmail.com
- scan diploma Mondhygiënisten
.
per post:
- 1 originele pasfoto voor de badge
.
Voor tandartsen:
per mail:
- scan paspoort, scan pasfoto en scan diploma bijvoegen bij het aanmeldingsformulier en mailen naar: angelabugel@hotmail.com
.
per post:
- 4 originele pasfoto’s (3 voor op de Applicationforms, 1 voor de badge)
- kopie tandartsendiploma
- Convenantletter
- originele Engelstalige (!) BIG verklaring (kan rechtstreeks door de BIG opgestuurd worden naar Angela in België); adres op te vragen bij Angela. – Applicationform for Foreign Doctors (document van 4 pagina’s; let op op pagina 2: TWEE handtekeningen!) – kopie pagina van het visum met pasfoto (na bericht van ons)
.

S.v.p. opsturen naar: NOHS

t.a.v. Gerjen Winkeler
Wilhelminastraat 49
6812 CT Arnhem
T: 0031 (0)26 38 93 330 (praktijk)

.

Zie ook: Te downloaden documenten voor de aanvraag van de formulieren of klik hier
.
Alleen volledig ingevulde aanvragen met alle benodigde documenten worden in behandeling genomen.
Tandartsen die 4 jaar of langer niet meer praktiserend zijn kunnen niet als tandarts mee op het Dental Camp.
Het bestuur beslist omtrent aantal deelnemers en samenstelling. Omtrent ‘geen deelname’ ontvangt u binnen 2 weken bericht. Het volledige bedrag dient te worden voldaan circa 8 maanden voor vertrek. U ontvangt hierover nader bericht. De volledige reis duurt ongeveer 21 dagen.Het is eventueel meereizenden naar Nepal (partners/kinderen/vrienden e.d.) zonder tandheelkundige achtergrond die niet als vrijwilliger werkzaam zijn op de Dental Camps niet toegestaan in het gebied rond de Camps te verblijven tenzij ze zich bij de NOHS hebben aangemeld als omloopassisterenden, het bestuur de deelname heeft goedgekeurd, zodanig werken en onze badge dragen. Dit o.a. om moeilijkheden rond werkvergunningen te voorkomen.
.

Ook is het niet mogelijk een voorkeur voor een werklocatie op te geven. .

Een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor alle deelnemers afgesloten via de VVAA. U dient zelf zorg te dragen voor een Reis- en Ongevallenverzekering met werelddekking, een Annuleringsverzekering en een Visum. Het is noodzakelijk goed de polisvoorwaarden lezen of te informeren of vrijwilligerswerk in Nepal is meeverzekerd op de polis met werelddekking. Indien wordt aangegeven dat vrijwilligerswerk dat gerelateerd is aan het beroep niet gedekt is, dient u zelf een zakelijke reisverzekering af te sluiten! Laat dat vermelden op de polis.
.
Eveneens dient u zelf zorg te dragen voor een zaklamp of hoofdlamp, handschoenen en mondkapjes.
U zorgt zelf dat u ruim van tevoren de juiste inentingen heeft gehad en u zich door uw arts heeft laten informeren omtrent de specifieke gezondheidsrisico’s die een reis naar Nepal in uw situatie met zich mee brengt.

Informatie over inentingen kunt u inwinnen bij uw huisarts of GGD. Aanbevolen wordt Hepatitis A, DTP en buiktyfus. Zie voor verdere informatie elders op deze website ‘Vaccinaties’.

U moet beschikken over een goede conditie en uitstekende gezondheid. U neemt geheel op eigen risico deel aan de reis en de Dental Camps. De Stichting NOHS en haar bestuur is niet aansprakelijk voor dood, letsel of schade van wat voor een aard dan ook. .
U bent zich er van bewust dat Nepal een derdewereldland is met een onstabiele politieke situatie, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Houd er rekening mee dat zaken in Nepal anders gaan dan u gewend bent en vaak langer duren voor iets geregeld is. Het reisprogramma is dan ook aan veranderingen onderhevig.
De Dental Camps gaan ondanks de instabiele situatie in Nepal door, tenzij er door het ministerie van Buitenlandse zaken een negatief reisadvies wordt afgegeven. .
Door u aan te melden voor één van de Dental Camps stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

Comments are closed.