Dental Camps

Inschrijvingen voor Dental Camps en aanmeldingsformulier De aanmelding wordt gesloten bij een groep van ongeveer 15 tot 20 personen. Indien u geïnteresseerd bent in Nepal te werken als tandarts, mondhygiënist of tandartsassisterende dan kunt u het aanmeldingsformulier opvragen bij: angelabugel@hotmail.com

De Dental Camps worden gehouden in het voorjaar (vertrek eind feb/begin mrt) en in het najaar (vertrek half-eind okt/begin nov).

Voor vragen over het aanmelden via de website en vraagbaak voor deelnemers: angelabugel@hotmail.com
Onder ‘Deelnemers‘ vindt u alle informatie over deelname aan een Dental Camp; zoals de Voorwaarden voor deelname en gegevens die wij nodig hebben (Te downloaden documenten).Vrijwilligerswerk (Dental Camp) in Nepal is erkend door het Kwaliteitsregister tandartsen (KRT): onbezoldigd vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden wordt gehonoreerd met 1 punt per dag. Als bewijsstuk voor de activiteit dienen de tandartsen en mondhygiënisten een overeenkomst te kunnen aantonen. Op aanvraag kunt u van de NOHS een certificaat ontvangen.

Comments are closed.