Doelstelling

- Organiseren van Dental Camps in Nepal. Tijdens deze camps helpen we mensen van hun acute pijnklachten af, tevens geven we tandheelkundige voorlichting op deze locaties.

- Tandheelkundig Preventieprogramma voor Nepalese scholen toepassen: Brush At School!: iedere dag tanden poetsen met fluoride tandpasta op school incorporeren samen met Nepalese vrijwilligersorganisatie.

- Nepalese Community Medical Assistants: tandheelkundige basiscursus en materialen geven om zelfstandig behandelingen uit te kunnen voeren.Volgens WHO “Basic Package of Oral Care”: OUT ( Oral Urgent Treatment), AFT (Affordable Fluoride Toothpaste) ¬†en ART (Atraumatic Restorative Treatment).

- Tandheelkundige scholing aan vroedvrouwen in opleiding geven.

Comments are closed.