Richtlijnen aanleveren kopij

Richtlijnen voor het aanleveren van kopij
 
Algemeen
De redactie van Vaisha Dev, ons nieuwsbulletin, heeft graag na ieder Dental Camp een aantal, niet te veel, verslagen. Spreek van te voren af wie er wat gaat schrijven. Het liefst direct na de reis je kopij met eventueel foto’s mailen naar de redactie.
Graag van iedere groep voor Vaisha Dev en de website een groepsfoto en natuurlijk een foto bij het beeld Vaisha Dev zelf voor onze rubriek: ‘Vaisha Dev Galerij’.
Kijk voor de voorwaarden voor de aanlevering op onze website.
(Route naar het Vaisha Dev beeld: loop vanuit het Imperial Guesthouse-straatje linksaf richting Durban Square. Op het plein meteen rechts een straatje in met veel Dental shops en dan na ongeveer 100 m staat het beeld aan de linkerkant; wel een beetje verstopt).
.

De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in tekst en titel te redigeren en in te korten.
Toezending van kopij betekent instemming met publicatie; ook op de website.
De eindverantwoording voor een artikel berust geheel bij de auteur. De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid en veiligheid van de beschreven teksten. Evenmin houdt plaatsing van een artikel in dat de redactie de mening van de auteur onderschrijft.
 
 
Auteursinstructie
- Teksten kunnen, zonder opmaak, digitaal worden aangeleverd per e-mail als Worddocument naar één van de redactieleden: 
Angela Bugel, angelabugel@hotmail.com

– Stuur illustraties in een aparte E-mail op, eventueel op cd (zie beeldmateriaal).
- Beperk het artikel tot maximaal 2 pagina A4 (1 A4 geniet de voorkeur).
- Platte tekst d.w.z. géén bijzondere functies invoegen zoals tabs of andere specifieke opmaak.
- Naam auteur graag in het document opnemen.
- Sluitingsdata voor kopij zijn telkens binnen twee weken na terugkeer in Nederland.
 
Beeldmateriaal
- Indien beschikbaar foto’s in jpeg-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Kleinere bestanden onder de 500 KB hebben geen zin. Daarom graag maximaal 3 foto’s per mail als bijlage meesturen (de foto niet in het tekstdocument plaatsen). Foto’s zo nodig in meerdere e-mails verzenden of opsturen op cd naar de NOHS.
- Informatie bij de foto’s in apart tekstbestand: Wie, wat, wanneer, waar? Eventuele bijzondere ervaringen.
- Vermeld bij de foto wie de fotograaf is! Dit i.v.m. vermelding naam fotograaf in het bulletin.
- Graag foto’s met een verscheidenheid aan onderwerpen en in relatie tot de tekst.

Comments are closed.