Vaisha Dev

Vaisha Dev

Het Nieuwsbulletin Vaisha Dev wordt uitgegeven door de Netherlands Oral Health Society. Vaisha Dev wordt kosteloos toegezonden aan donateurs en deelnemers. Voor minimaal € 20,– per jaar kunt u donateur worden en steunt u de Dental Camps in Nepal en ontvangt u het magazine Vaisha Dev.
Donaties via de machtigingskaart of Rekeningnummer Rabobank 3229 34 877 t.n.v. NOHS.

 

Extra exemplaren van Vaisha Dev eventueel voor sponsoractiviteiten en/of uw wachtkamer zijn bij de NOHS te bestellen.
Kosten € 4,– per brochure inclusief verzendkosten in Nederland.
Redactie
Adreswijzigingen/bestellen
Adreswijzigingen of andere wijzigingen kunt u doorgeven aan: NOHS

t.a.v. Gerjen Winkeler
Wilhelminastraat 49
6812 CT Arnhem
T: 0031 (0)26 38 93 330 (praktijk)

 

Kopij
Zie onze richtlijnen elders op de website.
Kopij insturen naar de redactie.
Veel leesplezier gewenst!!

Comments are closed.