Informatie over Dental Camps

Organisatie Dental Camps
De stichting Netherlands Oral Health Society (NOHS) organiseert tweemaal per jaar (eind feb/begin mrt en half-eind okt/begin nov) een Dental Camp voor tandartsen, mondhygiënisten en assistenten. Normaliter bestaat elke groep uit ca. 5 tot 8 tandartsen, 2 mondhygiënisten/preventieassistenten en 2 assisterenden.
De grootte van de groep wordt bepaald op welke locaties we gaan werken.
Er worden studenten aan toegevoegd die hun MKA stage hebben doorlopen.

De volledige reis duurt ca. 21 dagen.
De eerste twee a drie dagen worden doorgebracht in Kathmandu (1 dag sightseeing inbegrepen in de prijs).
Dan een reisdag naar de locatie.
Het Dental Camp bestaat uit 4 dagen werken, 1 rustdag en weer 4 dagen werken.
Eén reisdag terug naar Kathmandu.
Daarna zijn er nog ongeveer 6 dagen over voor sightseeing op eigen kosten. Voor een trekking adviseren wij de reis te verlengen met 1 of 2 weken.

Deelnemers
Alle deelnemers hebben een tandheelkundige achtergrond.
Tandartsen die 4 jaar of langer niet meer praktiserend zijn kunnen niet als tandarts mee op het Dental Camp.
Het bestuur beslist omtrent aantal deelnemers en samenstelling.
Het is eventueel meereizenden naar Nepal (partners/kinderen/vrienden e.d.) zonder tandheelkundige achtergrond die niet als vrijwilliger werkzaam zijn op de Dental Camps niet toegestaan in het gebied rond de Camps te verblijven tenzij ze zich bij de NOHS hebben aangemeld als omloopassisterenden, het bestuur de deelname heeft goedgekeurd, zodanig werken en onze badge dragen. Dit o.a. om moeilijkheden rond werkvergunningen te voorkomen.

Kleding/haardracht
Geen blote schouders/bovenarmen en geen blote bovenbenen tijdens de Dental Camps.
In de steden is een t-shirt/hemdje en korte broek geaccepteerd.
Tijdens de Camps lange haren vastmaken in staart/vlecht; in Nepal op het platteland ben je een weduwe als je je haar los draagt.

Materiaal dental camp
EMS: er zijn EMS-en. Er moet voor gezorgd worden dat de pedalen hiervan droog gehouden worden. Dat kan door een handschoen hieromheen te knopen. Vuilniszakken kunnen als slab gebruikt worden. Spugen in bekkens.
Anesthesie: uit de anesthesiespuit moeten meteen naald en capsule gehaald worden om te voorkomen dat (onervaren) personen zich per ongeluk prikken.
Lege bronwaterflessen kunnen worden gebruikt om de naalden en capsules in te doen. Alle afval, naalden enz. iedere dag verbranden!!
Sterilisatie: dit gebeurt door de assisterenden met rubberen huishoudhandschoenen. Er is een hoge drukpan op een kerosinebrander voor de sterilisatie. Assisterenden; neem een paar stevige rubberen handschoenen mee! Zijn er teveel laat ze dan achter voor een volgend Camp.

Roken
De landelijke voorlichting in Nepal geeft aan dat roken dodelijk is. Ook aan het begin van de Camps geven wij het strikte advies dat roken dodelijk is. Roken tijdens de Dental Camps is niet toegestaan in het openbaar.

KRT
Vrijwilligerswerk (Dental Camp) in Nepal is erkend door het Kwaliteitsregister tandartsen (KRT): onbezoldigd vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden wordt gehonoreerd met 1 punt per dag. Als bewijsstuk voor de activiteit dienen de tandartsen en mondhygiënisten een overeenkomst te kunnen aantonen. Op aanvraag kunt u van de NOHS een certificaat ontvangen.
De Netherlands Oral Health Society (NOHS) staat bij de inspectie der registratie en successierecht (ANBI) bekend als een instelling waarvoor de vrijstelling van schenkings- en successierechten van toepassing is.

Inschrijvingen voor Dental Camps
Indien u geïnteresseerd bent in Nepal te werken als tandarts, mondhygiënist of tandartsassisterende dan kunt u zich wenden tot: angelabugel@hotmail.comBijgewerkt t/m 19 juni 2022

Comments are closed.